November 2004

   

 

Hej alle sammen

 

Så har laug bestyrelsen bestået i 2 måneder, og vi er ved at komme i gang. Vi har indtil nu prioriteret vores opgaver lidt i forhold til de input vi fik ved stævnet.

 Dvs. at vi indtil nu har fulgt op på trafiksagen og sat noget socialt i gang.

 Med hensyn til trafiksagen prøver vi lige nu at arbejde hurtigt, da det er ligesom at den sag lige nu er ved at komme i fart i kommunen, og vi prøver på at komme med hvor det sker.

 Indtil nu har vi mest ringet rundt og fået informationer:

 Vi har talt med Via-trafik som lavede spørgeskema undersøgelsen, og de bekræfter at vi ligger højt på deres liste over steder der trænger. Deres forslag til løsning er chikaner.

Og vi ved at vi er med som en af 12 sager ud af 56, som politikerne har prioriteret.

 Desuden har vi fået resultater fra fartmåleren og den viser at den i gennemsnit udfører 1600 målinger hver dag(her er der en del biler der bliver talt dobbelt).

 Gennemsnitsfarten er 48 km/t

Højeste hastighed målt er 108 km/t

33% kører over 50 km/t

92% kører over 40 km/t(som jo er den hastighed vi selv mener er forsvarlig)

 Hvis vi sammenligner med målinger udført i 2000, er gennemsnitsfarten den samme.

 Med hensyn til det sociale, har vi afholdt pubaften den 28/10 og der bliver arbejdet på at få et sammenarbejde i gang med Forsamlingshuset således at der kan blive afholdt juletræsfest og pubaftenerne kan fortsætte, men her er vi jo alle med til at gøre det til en succes. Og den første blev jo rigtigt godt besøgt, og for os at se var det en dejlig aften.

 Desuden vil vi starte diverse udvalg op, indtil nu har vi lavet følgende:

Trafikudvalget starter først for alvor op når vi har noget konkret at forholde sig til. Lige nu er det Michael og Henrik der har taget teten, og I er meget velkomne til at kontakte dem, hvis I vil have informationer som I synes er vigtige.

Juleudvalget er startet op og her er det bare med at komme med for her handler det om juletræsfest og oppyntning af selve byen, så her mangler der hænder. Kontakt personen er her Elsebeth.

På pubaftenen blev der startet op og der er lige nu tre medlemmder, men der kan sagtens være flere.

 Motionsudvalget er også ved at starte og igen er det Elsebeth der er primusmotor, og her er det bare med at komme og hjælpe med gode ideer og planlægning, og når så tilbudene kommer være med således, at vi alle ikke bliver for fede eller dovne.Det er der allerede nogen der har taget op, så lige nu bliver der arbejdet på at starte et gymnastik/aerobic hold op, antal interesserede er lige nu 15, og der er stadigt plads til andre. Der arbejdes på at det bliver torsdag i forsamlingshuset.

 Børneklubben er en ide som ungerne i byen kom med og vores ide er at der efter nytår skal sparkes gang i den, hvad der skal ske må udvalget selv bestemme, og her kan udvalget fint bestå af såvel børn som voksne, de sidste til at styre de første.

 ”Forskønnelsesudvalget” Er det udvalg som skal tage sig af Præsteengen, Smedeengen, Vandkunst, dammen, natursti osv. Altså kort sagt alt hvad der betyder noget for udseendet på Ørsted. Dette udvalg skal også sparkes i gang i det nye år.

 Det sociale udvalg er det udvalg som skal komme med ideer og afholde (med hjælp fra alle) sociale komsammener, det kan være fest på engen, havevandringer, plantebyttedag osv.

 Forsamlingshuset her ligger udvalget lige nu hos Laug bestyrelsen, fordi der skal koordineres med Forsamlingshuset, og alle detaljer kan ikke komme på plads før deres generalforsamling den 30/11 04. Det er også det udvalg der står for pubaftenerne, da det jo fra starten var Forsamlingshusets ide.Her er kontaktpersonen Claus. Efter pubaftenen kom det frem at der skal noget specielt på banen for at Forsamlingshuset skal kører videre, så tirsdag den 2. november var lavet til møde med bestyrelsen for Forsamlingshuset, og herefter er der kommet diverse løsningsforslag som der skal arbejdes videre med. Men alt om alt støt op om Forsamlingshusets generalforsamling den 30. november kl. 19.00.

 PR udvalget skal sørge for at der med tiden kommer nyhedsbreve, og at der bliver lavet en velkomstpakke til nye borgere, måske med tiden en hjemmeside. 

Der er selvfølgelig også mulighed for at komme og sige jeg vil godt planlægge xx ide, og så laver vi en gruppe der tager sig af det. Eller man bliver medlem af et udvalg og planlægger det der.

 For at komme med i diverse udvalg kan man kontakte en fra Lauget pr. mail, telefon, aflevere svar arket i en af vores postkasser eller bare fange os når vi mødes.

 

Med venlig hilsen

Landsbylauget