Marts 2005

   

Så er foråret startet (det har godt nok været svært at se for snedriverne, men nu skulle den være god nok) og dermed har vi også et nyhedsbrev klar fra Ørsted Landsbylaug. Vi har haft et par arrangementer i byen, nemlig pubaftener og Julefesten. Specielt de første to arrangementer var en succes. Den sidste pubaften var ikke så godt besøgt, men de der dukkede op havde en hyggelig aften. Så vi regner med at tage dem op igen til efteråret. Julefesten var jo et stort hit, hvor både børn og voksne deltog ivrigt i at lave julepynt til juletræet, og derefter indviede byens juleudsmykning, som juleudvalget havde fået sat op, og som pyntede Ørsted hele julen. Her skal vi i særdeleshed takke dem som med sponsorater hjalp til at gøre juleudsmykningen mulig. Sponsorerne var:

 

Ørsted nedrivningsfirma

Ørsted vinduespolering

Ørsted taxa

Hans Olesen taxa

Ørsted tømrer og entreprenør

Hanne Kristensen, Mølleagervej

IFO – Instituttet for Opinionsanalyse A/S

Falk entreprise

Desuden har kommunen givet et bidrag til de faste el-installationer ved byportene og på Trekanten.

Mange tak til dem alle - nu har vi julelys de næste mange år.

 

Her i det nye år har trafiksagen taget fart, for kommunen har sammen med et uvildigt konsulentfirma udarbejdet en trafiksikkerhedsplan, hvor de sorte pletter og andre farlige vejområder bliver belyst og de er nået frem til, at Ørsted er blandt de farligste områder i kommunen. Dette har de fremlagt på et borgermøde, hvor vi var mødt op. Det vi fik oplyst her var, at nu skulle teknisk forvaltning vurdere sagerne, og Lars Berg (formanden) mente ikke, at der ville blive ændret væsentligt på rapportens konklusion, hvor dele af Ørsted er prioriteret som nr. 3. Lad os håbe, at der endeligt kommer noget fornuftigt ud af anstrengelserne. Da udgiften til chikaner i Ørsted bestemt ikke kan opfattes som en stor anlægsudgift (forventet pris under 100.000 kr), burde det ikke være en del af de indefrosne penge, som kommunen har afleveret. Men inden at det endeligt kan vedtages er alle de berørte byer/områder lovet borgermøder, hvor forslag til løsninger bliver taget op. For dem som gerne vil se løsningsforslagene, kan man finde dem på kommunens hjemmeside.(teknik og miljø ”trafiksikkerhedsplan”) og så vidt vi ved også på biblioteket. 

Angående Aerobic, hvor der var mange der viste interesse, har vi desværre været nødt til at droppe det lige nu, da vi ikke har kunnet finde lokaler. Gulvet i Forsamlingshuset er således i så dårlig stand, at for megen ”springen rundt” kan ødelægge det yderligere. 

Men motion har vi tænkt os at sætte i værk, så her i foråret vil vi mødes til petanque på ”Smedeengen” hver anden onsdag (lige uger) med start onsdag den 4. maj kl. 19.00.

Den første gang vil Lauget give en øl eller vand til de fremmødte.

Desuden vil der blive arbejdet på at få gang i de interessegrupper, som er nødvendige for, at vi kan få opfyldt så mange af vores ønsker som muligt. Så ring/skriv/snak med en fra Lauget for at være med, hvor det sker.  Eller snak med os, når vi den 3. og 10. april samler kontingent ind for 2005.

 Se hvad der ellers sker i Ørsted i den næste tid her

Med venlig hilsen

Ørsted landsbylaug 

 

 

 

 
 

En vinterdag på bakken