Juni 2005

   

Nu nærmer tiden sig hvor der skal gang i grillen, og dermed også grillene på Smedeengen. Og hvis ikke der er andre der tænder op gør Landsbylauget det i hvert fald Sankt Hans aften. Vi har nu fået slået et område på Præsteengen, således at det er markeret hvor bålet skal være, og her kommer I alle ind, for der bliver ikke noget bål uden at der kommer nogle grene og andet brænde til bålet, Midsommer visen lyder nu bedst med knitrende ild i baggrunden. Så klip hækken og fjern de gamle grene på æbletræet.

 

 

Hvis der er nogen som er i tvivl om placeringen af bålet så kontakt enten Claus eller Michael. Og til alle de nye: Smedeengen er området med legeplads og Petanquebane (der mødes vi for øvrigt alle onsdage i lige uger), Præsteengen er arealet med det høje græs for enden af Smedeengen.

 

Som I kan se hyggede vi os på den første petanqueaften

 

Hvad er der ellers sket i byen, bortset fra at mange nye er kommet til og andre er flyttet fra, held og lykke til dem alle, og et stort velkommen til de nye, håber I vil deltage i vores tiltag, for I skal være velkomne.

 Vi må desværre fra Laugets side se, at der ikke har været så mange, der vil være med i diverse interessegrupper, men de er stadigt åbne, og så snart der er interesse vil vi sparke gang i dem, og vi tror på det vil ske nu her hvor vejret bliver bedre. 

Mens vejret var dårligt fik vi gang i vores hjemmeside. Der er ikke så mange ting på siden endnu, men I kan dog finde vore nyhedsbreve, billeder fra diverse engagementer, kalender og link til kirken og forsamlingshuset. Hjemmesiden vil blive udbygget med mange flere emner med tiden, det kunne f.eks. være billeder fra det gamle Ørsted, eller der kan også dukke andre ideer op, kom bare med dem. Webmasteren er Michael så kontakt ham. Her er linkene til siden:

 

Hvis man kan bruge Ø i navnet er det www.ørsted.net

Hvis man ikke kan er det www.xn--rsted-uua.net

Ligegyldigt hvilket af linkene I bruger kommer I frem til samme side.

 

 

Men der er ikke meget hygge ved en hjemmeside, så os fra Lauget ønsker i stedet, at vi vil få en god sommer med mange hyggelige stunder på Smedeengen, ved gadekæret og rundt i hele byen. Og først handler det om Sankt Hans Aften. Vel mødt.

 

Med venlig hilsen

Ørsted landsbylaug 

 

 

Håber Sankt Hans bålet bliver større.