August 2005

   

Så ser det ud til at sommeren er ved at slutte. Og når sommeren er ved at slutte så skal der være landsbystævne, mere om det senere. Men sommeren startede jo herligt med en glimrende Sankt Hans fest på engen, hvor vi på et tidspunkt var 75 personer samlet. Tak til dem som stillede borde til rådighed og til dem, som hjalp med at gøre klar, så vi alle fik en hyggelig aften. 

 

Så er bålet tændt, og et glimrende kor istemmer midsommersangen.

Ja Drachmanns tekst var det, men var det P. E. Lange-Müller eller Shubiduas melodi?

 

Nu har der her i ferietiden været lidt stille på engen, men vi regner med at fortsætte med at hygge os og spille petanque, hver onsdag i de lige uger og det vil jo sige nu her den 10. august kl. 19.00, kom og hils på hinanden, og hør hvad sommerferien har budt på.  

Her først på sommeren modtog vi alle et opråb fra Forsamlingshuset, hvor de fortæller, at de ikke vil fortsætte arbejdet med huset, og de derfor håber at der er nogen som vil melde sig som bestyrelsesmedlemmer, og derved få indflydelse på om Ørsted stadigt skal have et samlingspunkt til pubaftener og møder om vinteren. Her kan vi kun opfordre til at man melder sig hos kontaktpersonerne inden den 15. august, for at de ikke starter nedlukningen. Så meld jer jo flere der er jo nemmere er det at køre det videre. Kontaktpersonerne er:

 

Formand:                           Claus Damm                     20 44 03 76

Næstformand:                    André Jensen                    46 18 65 05

Kassere:                            Per Svensson                   46 18 72 91

 

Men som før nævnt er det ikke kun Forsamlingshuset der skal have generalforsamling, det er også Landsbylauget, her hedder det bare et Landsbystævne, men det bliver afholdt i forsamlingshuset tirsdag den 30. august kl. 19.00. Vi har ikke som sidste år de store vedtægtsændringer på banen, men alligevel vi synes vi at vi at I skal møde op for at gøre vores by bedre at bo i, og også for at få en hyggelig aften.

Vi siger farvel til 5 af Laugets medlemmer, som har gjort et glimrende arbejde nogle i flere år andre kun i et enkelt, men de har alle sat deres præg på hvad der er sket, mens de har været med, TAK FOR DET. Dem som stopper er to gamle medlemmer som synes de har været med længe nok, nemlig Palle og Henrik, og så er det Ulla, Elsebeth og Birger som henholdsvis er flyttet fra eller skal flytte fra Ørsted, held og lykke til dem. Dem som fortsætter er Michael og Claus. Håber at der er nogle der har lyst til at melde sig og være med, således at det næste år kan blive et aktivt år.

 

Sensommerbillede over Engen – der skal altså sol til at lave regnbuer!  

 

 

Indkaldelse til Landsbystævne.

 

Skal du have indflydelse på hvad der sker i din by?

 

Så indkalder vi til Landsbystævne.

 

Tirsdag den 30. august 2005

Kl. 19.00

i Forsamlingshuset

 

Har du forslag til emner der skal behandles på Landsbystævnet, kontakt da oldermanden Jens Michael Jørgensen, Ørstedvej 34,

tlf. 46 13 47 57, mail 3xM@tdc-broadband.dk

 

For at få stemmeret på stævnet skal man have betalt kontingent, Men hvis man ikke har været hjemme de dage vi samlede ind eller er ny i byen, kan det betales på stævnet

 

50,- for ordinære medlemmer

20,- for pensionister

 

Dagsordenen på stævnet, bliver ifølge vedtægterne:

 

1.                 Valg af dirigent.

2.                 Oldermandens beretning.

3.                 Skatmesterens beretning.

4.                 Indkommende forslag

5.                 Fastlæggelse af nyt kontingent.

6.                 Forslag til handlingsplan og godkendelse af handlingsplanen.

7.                 Valg af medlemmer til laugstyrelsen.

8.                 Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.                 Eventuelt.

 

Lauget byder på kaffe, the, kage, øl og vand.

 

Der er allerede nu indkommet et forslag, og det er fra Ramsø Kommune. Da storskrald ordningen angående avispapir og flasker stopper pr. 1/1 2006, skal vi i Ørsted vælge om vi vil have to såkaldte igloer stående en til papir og en til flasker, og hvis ja hvor?                  

 

I håb om et godt Landsbystævne

Landsbylauget