Marts 2006

   

 

Så er det ved at være forår (håber vi), og siden sidste nyhedsbrev er der sket mange ting – noget af det har været sjovt, og andet har vi ikke rigtigt fået noget ud af. Lad os starte med noget af det sjove: Som sædvanligt havde vi en glimrende søndag før jul med julehygge, der blev pyntet op i byen og igen i år fandt ungerne slikposerne. Tak til juleudvalget som stod for det, de lavede et glimrende arrangement. Vi oplevede også et par enkle dage, hvor trafikken i Ørsted bevægede sig i det tempo, som vi selv håber på, at den vil bevæge sig i fremtiden. Det var nu kun, fordi vejene var glatte og ikke fordi bilisterne, kommunen eller politiet har fået taget sig sammen til at sænke farten. Sidst havde vi jo lige fået samlet alle underskrifterne sammen og vi håbede på, at det ville gøre en borgmester for en lille kommune imponeret. Vi havde også et møde som vi følte gik godt, og Poul Lindor og Lars Berg gav udtryk for, at de ville se på sagen igen. Dog var budgettet for 2006 vedtaget, men de ville tage sagen op igen og på vores opfordring, sendte de også et anmodning til Roskildes politimester om at sætte 40 km/t skilte op. Lige før nytår fik vi så igen et afslag fra ham med samme begrundelse som sidst, med manglede fartdæmpere ingen 40 km, så vi er lidt ude i en ”hvad kom først – hønen eller ægget?

Vinterbillede fra januar

Angående det, at trafiksagen skal tages op igen, så vil teknisk udvalg have et møde her i foråret, hvor de skal se på trafikplanen og dens prioriteringer. Lige nu afventer vi, hvad de finder ud af der og håber det bedste, men vi overvejer allerede nu alternativer, herunder anke af politimesterens beslutning, da vi kan se nogle mangler i hans begrundelser. Så må vi se, hvad der sker, og om borgmesteren for en stor kommune også kan tænke på de små bysamfund.

På sidste Landsbystævne blev det besluttet, at vi skulle have to affalds-”igloer” opstillet, således at vi kan komme af med vores papir og flasker, når vi fra sommer ikke længere kan stille det ud til storskrald.  De to igloer vil blive placeret på Ørstedvej ved Havdrup-udkørslen.
 

Vinterbillede fra januar, se flere i galleriet

Fastelavnsfesten i kirken og i Præstegården var som sædvanligt et glimrende arrangement, og menighedsrådet og Søren gav både børn og voksne en god oplevelse.

Til hovedrengøringen i Forsamlingshuset den 25.-26. marts, hvor der skal gøres rent, kalkes og lakeres. Her opfordrer vi så mange som muligt til at dukke op, således at hovedrengøringen kan blive en hyggelig dag, hvor gamle og nye kan lære hinanden at kende, og hvor det gamle hus kan danne rammen om nye bekendtskaber. Hvis man ikke kan afse en hel dag er man velkommen til at være med i et par timer. Forsamlingshuset vil selvfølgelig stå for forplejningen. Lørdag vil der afsluttes med fællesspisning, hvortil tilmelding er nødvendig (se Det sker).

Da vi i lauget ikke har haft tid til at arrangere pubaftener, i stedet planlægger vi at indtage Forsamlingshuset ugen efter hovedrengøringen – helt præcist den 1. april – til en forårsfest, så vi alle kan få en hyggelig aften. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Endelig plan for festen vil blive uddelt i løbet af en 14 dags tid.
 

 

Fra julehyggedagen

Når aftenerne begynder at blive lunere, sætter vi gang i petanque igen på Smedeengen.  

Forsamlingshuset er også kommet i gang efter, at den nye bestyrelse har overtaget, og det har resulteret i mange ideer, men i praktisk er tiden indtil nu mest blevet brugt til at finde ud af, hvorledes et Forsamlingshus i Ørsted skal drives. Men i løbet af foråret vil nogle af ideerne også blive forsøgt sat ud i livet. Og Forsamlingshus bestyrelsen tror på, at der også i de kommende år består et forsamlingshus i Ørsted, men det kræver selvfølgelig støtte fra os alle, når vi skal holde fest, for det er den eneste måde fyringsolie og andre udgifter kan blive betalt. Men alle vil jo også gerne holde fest i Sjællands hyggeligste forsamlingshus.

Et af de tiltag, der er kommet i gang i Forsamlingshuset er om mandagen, hvor der er kvindehockey kl. 18.30. 

Hjemmesiden har ligget lidt stille, men vil også i den nærmeste fremtid blive opdateret igen med nye billeder og hvad der ellers dukker op.  

Lauget har også fået nyt medlem, nemlig Line Rasch, som er flyttet ind med familien på Ørstedvej 36 (træhuset). 

Og her. hvor foråret står for døren, er vi alle klar til at lægge nye kræfter i vores by og vi håber på et aktivt, sjovt og hyggeligt forår.

  

Med venlig hilsen

Ørsted Landsbylaug