Juni 2006

   

 

Ja, så skete det igen. Denne gang var det heldigt, at der kun var materiel skade, som det fremgår af billederne. Vi må blot håbe, at det også har gjort indtryk på kommunen.

I øvrigt har Lauget rykket for en status hos kommunen, her efter at det skulle være fastsat, hvilke projekter fra trafikplanen, der skal udføres i 2006, og hvis ikke vi er på programmet i år, om der så er aftalt noget med ”Ny” Roskilde kommune for næste år. Vi har desværre ikke fået svar endnu, men vi må jo holde dem fast og så håbe, at det giver gevinst.

Uheldet den 27/5 2006 se flere i galleriet

 

Nå, men alt handler jo ikke om trafik. Vi fik afholdt en glimrende forårsfest, hvor der var mange med, som forhåbentligt fik en hyggelig aften.

Dartklubben har fået spillet et par aftener og holder nu sommerferie. Nu skal vi i stedet snarest have sat gang i petanque, og det bliver ligesom sidste år alle onsdage i lige uger kl. 19.00 på Smedeengen (første gang er den 14. juni).

Mød op – sidste år fik vi et par hyggelige aftener.

Nu nærmer den 23. juni sig, og det er tid til Sankt Hans aften. Sidste år fik vi en rigtig god aften med hygge på engen. I år tages en gammel tradition op igen med at en gang imellem at afholde aftenen på gårdene i Ørsted, I år har Annette og Peter tilbudt at afholde Sankt Hans på Dalsgaard og som alle andre år skal vi møde op med vores madkurve og drikkevarer kl. 18.00. Lauget vil så sørge for, at der er tændt op i grillene og at der er opstillet borde. Forhåbentligt kan vi være udenfor, men såfremt vejret mod forventning er dårligt, har Anette og Peter stillet laden til rådighed, så vi kan være indenfor. Så kom endelig sammen med jeres naboer, venner og familie, så skal vi nok få en hyggelig aften.

Som de andre år vil vi her i for sommeren komme og indsamle kontingent, og første gang vil være den 11. juni.

Byen trænger et par steder til lidt opfriskning, så hen på sommeren vil vi indkalde til en arbejdsdag, hvor bl.a. gyngerne på Smedeengen/legepladsen skal repareres og Sprøjtehuset skal kalkes.

 

 

Fra forårsfesten, se flere i galleriet

 

Forsamlingshuset har fået gang i udlejningerne, og det er jo positivt, men det gør så at hvis man skal afholde fest, skal man nogle gange være i god tid for at få festen i de hyggelige lokaler midt i Ørsted.

Angående Forsamlingshuset, hvis der er nogen som har undret sig over hvad det der for en rød tønde, som der nu står i gavlvinduet, så kan vi her afsløre at under oprydningen i huset, dukkede en gammel brandsprøjte op, og den står nu i vinduet og pynter.

         

 

Efter sommerferien er der så tid til Landsbystævne, og det vil blive afholdt sidst i august, men mere om det lige inden.

Flere billeder af uheldet og fra forårsfesten på hjemmesiden.

www.Ørsted.net og hvis computeren ikke er glad for æ,ø og å så kan adressen www.xn--rsted-uua.net bruges.

  

Med venlig hilsen

Ørsted Landsbylaug