September 2006

   

 

 

Så er det nye nyhedsbrev på banen. Nogle vil sige: Hvorfor blæse det sådan op med nyt nyhedsbrev? Vi kender det jo i forvejen. Andre vil sige: Hvad? Er der nu en ny reklame igen? Begge parter har både ret og uret. Det er et nyt nyhedsbrev. Det indeholder ganske vist det samme som det plejer, men nu har det også fået indhold fra de andre foreninger i Ørsted. Mere herom senere i bladet. Og ja, det er en reklame, men den har ikke samme form, som fx den fra Lavpris. Det er en reklame for de ting som Ørsted og omegn har mulighed for at samles om det næste stykke tid. Til dem, som kender nyhedsbrevet: Vi håber, at I opdager, at der er kommet mere med. Til jer andre, som ser det første gang: Vi håber, at I støtter op om ideen bag nyhedsbrevet, nemlig at skabe mere sammenhold i Ørsted og omegn. Og selvfølgelig også, at der støttes op om de øvrige tiltag, som foreningerne i Ørsted gennemfører. For jer, som ikke tidligere har set nyhedsbrevet skal nævnes, at det ikke kun findes i papirform, men også er lagt på internettet, se hjemmesiden: www.ørsted.net.

Vi har for det næste år planlagt 5 numre og vi håber, at I vil hygge jer med dem. 

mvh.

redaktionen

 

Sankt Hans aften (se flere billeder her)

Nyt samarbejde mellem kirke, bylaug og forsamlingshus

 

Ørsted kirke, bylauget og forsamlingshusets bestyrelse har på et par fælles møder i løbet af forår og sommer set på forskellige muligheder for samarbejde.
Udgangspunktet er selvfølgelig, at der bor mange gode folk i Ørsted, og vi kunne have glæde af at arrangere nogle flere – og måske anderledes – ting i fællesskab.
Kirken og forsamlingshuset ligger jo centralt i Ørsted by. Et par gamle bygninger, som man kan synes hører en landsby til. Men virkeligheden er, at de kunne tjener deres formål, hvis folk vil benytte dem. Den dag, det ikke længere er tilfældet, så lukker de. 

I efteråret arrangerer vi derfor i fællesskab høst- og adventsfest, og håber at borgere i landsbyen og sognet vil tage imod mulighederne, være med og bakke op.

 

Ørsted-undersøgelsen

 Så har vi udarbejdet en spørgeundersøgelse for at  finde ud af, hvad der rører sig af gode ideer blandt byens og sognets borgere og for at styrke de fælles bestræbelser på at lave nogle arrangementer i kirke og forsamlingshus, som borgerne ønsker.
Vi vil gå rundt med spørgeskemaerne og stemme dørklokker i løbet af efteråret. Vi håber at blive taget vel imod. Og især at få en masse inspiration til nye tiltag.

 

Fremtidsværksted 2007 

Når Ørstedundersøgelsen er færdig, bearbejdes materialet, og fremlægges til inspiration på et ”fremtidsværksted” i foråret 2007. Derom nærmere information i kommende nyhedsbrev.

 

Søren Juhl, sognepræst
Hanne Nielsen, formand for forsamlingshuset
Jens Michael Jørgensen, oldermand i bylauget

 

 

Landsbylaugets klumme

Nu har lauget afholdt det første bestyrelsesmøde efter Landsbystævnet, og konstitueret os, som følger:

Oldermand Jens Michael Jørgensen
Skatmester  Claus Madsen
Bymænd  Arne Fredriksen
  Line Rasch
  Søren Andreasen

Og vi siger velkommen til Søren som er nyt medlem, se referatet senere i nyhedsbrevet. 


Sankt Hans aften (se flere billeder her)

Vi har vi siden sidste nyhedsbrev afholdt Sankt Hans fest, afholdt er så meget sagt for Annette og Peter på Dahlsgård arrangerede både bål og taler, så en stor tak til dem for en dejlig aften.

Ellers vil vi mere se frem ad i det næste stykke tid, hvor vi i lauget forventer os meget af samarbejdet med de andre bestyrelser. Men Lauget har en opgave, hvor det er byens beboere der skal på banen: Vi skal have afholdt en arbejdsdag, da vi har en del opgaver, som trænger til at blive klaret på Smedeengen, ved gadekæret og på Trekanten . Vi mødes derfor så mange som muligt på Smedeengen kl 13.00 den 22/10. 

Vi skal også have nedsat nogle udvalg, og vi håber så mange som muligt dukker op og hjælper i disse udvalg, første møde se under ”det sker

 

Med venlig hilsen
Ørsted Landsbylaug

 

Referat af Landsbystævne
30. august 2006
SE HER
 

Sprøjten i Sprøjtehuset Vandkarret i sprøjtehuset

SE MERE OM SPRØJTEHUSET HER