November 2006

   

 

 

Efter en lang sommer er efteråret og vinteren kommet over os og det er blevet årstiden, hvor vi alle pakker os indenfor i varmen, men det bringer så andre opgaver på banen for foreningerne i Ørsted. En af dem er, hvordan får vi samlet og aktiveret alle borgere i og omkring Ørsted til nogle hyggestunder, så vi henover vinteren også får hilst på hinanden.

Til det ønsker vi også din ide. Måske har du allerede givet dine ideer til os, da vi var rundt med Nyhedsbrevet, men hvis ikke, må du meget gerne maile til Michael på os@3xmorsted.dk eller lægge en seddel i Forsamlingshusets postkasse.  

Vi har allerede nu afholdt de første par efterårsarrangementer. I september havde vi en hyggelig søndag med høstfest og halmballekast. Oktoberfesten blev med 90 gæster en stor succes som det allerede nu er besluttet at forsøge at gøre til en tradition. I løbet af aftenen blev der stiftet bekendtskab med mange ølsorter og god musik . Det første under kyndig vejledning af DaCAPO bryggeriet, det andet overbevisende fremført af Wanted.

Dagen efter fik vi ryddet lidt op i Ørsted by, så nu er gyngestativet helt igen og der blev gjort klar til julepyntningen.

 

Oktoberfesten (se flere billeder her)

Den 26. november skal vi samles og pynte byen op. Vi har valgt at pynte byen op før julefesten, da vi har svært ved at nå det hele samme dag. Den 10. december lader vi julen komme rigtigt til Ørsted med en julefest i Forsamlingshuset.

Som de fleste kan se er Nyhedsbrevet ikke helt så tykt som sidst, men det betyder bare, at vi denne gang har det mere normale udseende på brevet. Det er således kun få gange, at brevet vil nå ud over de fire sider, men som altid er man velkommen til at komme med indlæg, og så vil vi sørge for, at de kommer med fra gang til gang.

Husk også at kigge på bagsiden ”Det sker”, for vi forsøger stadig at få dart/hyggeaften op at stå hver anden onsdag. Og Forsamlingshuset vil også meget gerne se mange til deres generalforsamling den 15. november.

Der sker også andet i byen end sammenkomster. Vi har således et par udvalg, som arbejder videre med deres områder.

Trafikudvalget forsøger lige nu en sidste gang med Ramsø kommune, inden lukketid; i håb om, at når de rydder op finder lidt småpenge til nogle forsøgs-chikaner. Vi må så kæmpe med storkommunen om mere permanente løsninger i fremtiden.

Stiudvalget arbejder sammen med Menighedsrådet på at lave – i første omgang –  en sti på Præsteengen, så vi forhåbentlig snart kan gå en tur rundt om Præsteengen. Det er selvfølgelig stadig muligt at melde sig til udvalgene.

 

Mvh.

Redaktionen


Oktoberfesten Wanted spiller (se flere billeder her)

Samarbejde mellem kirke, bylaug og forsamlingshus

Nu har samarbejdet mellem de tre foreninger eksisteret i et halvt års tid. Vi har fået positive og negative udmeldinger på dette samarbejde. Blandt andet er Lauget blevet opfordret til at rejse debatten, om vi som laug kan være uafhængige og for alle borgere, når vi som nu samarbejder med kirken. Her har vi i Laugbestyrelsen taget den beslutning, at dette selvfølgelig vil blive taget op på det næste Landsbystævne. Vi har dog som udgangspunkt den holdning, at vi sagtens kan samarbejde med kirken, såfremt vi ved arrangementer adskiller de kirkelige handlinger og evt. fest/sammenkomster før og efter, således at de, der vil høre præsten i kirken, har den mulighed, og at det ligeledes er frit, om man bagefter vil i Forsamlingshuset og drikke en kop kaffe eller øl. Man vil til enhver tid være velkommen både det ene og det andet sted. Vi vil fra Laugets side ikke blande os i, hvad Søren som præst siger i kirken. Men vi kan heller ikke som Laug forestille os, at Søren som præst vil blande sig i Laugets arbejde, men han har tydeligt vist at han som borger i Ørsted har et stort engagement.

Vi har valgt at gå med i samarbejdet, med blandt andet det mål at få flere hænder til de enkelte arrangementer, og derved have kræfter til at afholde flere. Men vi er også gået ind med den holdning at vores ansvarsområde er byen og de nærmeste gårde, men har også følt, at vi som Laug har en forpligtelse til at samle oplandet. Ikke som ansvarsområde, men som et interesseområde, og som en mulighed for at få flere arrangementer til at lykkes.

Hermed er debatten rejst med vore begrundelser og holdninger. Dette glæder vi os til at debattere på næste Landsbystævne.

 

Mvh

Ørsted Landsbylaug    

 

 
Høstfest med folkedans Høstfest

Se flere billeder her